Заявка за явяване на изпит

Всички прекъснали студенти, които искат да се явят на изпит по дисциплина от минали години, могат да попълнят формата по-долу (най-късно 24 часа преди изпита). Информацията ще бъде обработена от факултетна канцелария.

https://forms.gle/SAy4t2VJjoWhNDPaA

Напомняме също, че при четири и повече явявания на изпит следва да се заплати такса – повече информация.