Views Navigation

Събитие Views Navigation

Today

Latest Past Събития

Космическа Конференция – Пловдив | Space Conference – Plovdiv

АУЛА ул. Цанко Дюстабанов 25, Пловдив

Здравейте космически ентусиасти и професионалисти! На 3ти и 4ти Юни 2023 подготвяме за вас една страхотна космическа конференция в Пловдив, която е с фокус върху софтуер, хардуер, практически опит и […]

Безплатно

Семинар на докторантите 2022

Събитието ще се проведе онлайн: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDZhNDNiMGItZTIxNy00ZmVhLWI0OTktNjFlYWEzYWMxMTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228a390159-27b9-4a80-b105-b9f2561e542b%22%2c%22Oid%22%3a%22aaf9cb8c-0570-4c1d-96ce-0c19d4215e85%22%7d