Академия за DevOps инженери

Специализираната софтуерна академия на Scalefocus стартира изцяло нов курс за DevOps инженери в началото на 2023 г. Курсът е с продължителност 90 дни и е напълно безплатен, като включва лекции, практически лаборатории и учебни материали. Успешно завършилите академията ще имат възможността директно да започнат работа в софтуерната компания и да дадат начало на своята ИТ кариера.

Какво представлява DevOps?

Както подсказва името, DevOps е комбинацията от Разработка (Development) и Операции (Operations), които помагат за подобрението на процеса на работа в дадена компания. Инженерната практика съкращава жизнения цикъл на софтуерна разработка, като същевременно често предоставя функции, корекции и функционалност в тясно съответствие с бизнес целите. DevOps се фокусира повече върху хората и процесите в една организация, а не толкова върху определени технологии и инструменти, които инженерите избират да използват. Обхваща се целият процес на развитие на даден софтуер – от концепция до продукция, включващо разработка, тестване, внедряване и операции.

Защо DevOps инженери?

Пазарът за DevOps инженери е огромен и продължава да се развива динамично с годишен ръст от близо 20%. Според Gartner над 85% от компаниите ще имплементират облачна стратегия до 2025 година и 95% от дигиталното натоварване ще бъде върху облачни платформи, което бележи 30% увеличение спрямо 2021 г. 83% от технологичните директори споделят, че включването на DevOps практики отключва по-висока бизнес стойност и позитивно въздействие върху тяхната организация, като намалява времето за разработка и увеличава качеството на продукта. Това прави DevOps инженерите изключително търсени с атрактивни кариерни възможности.

Курсът е предназначен за хора с интерес както към системна администрация, така и към програмиране. Той ще ви помогне да преминете към по-модернизиран цикъл на разработка. Не е нужен предишен опит с DevOps модела. Кандидатите трябва да имат основни познания в областта на разработката на софтуер и/или ИТ операциите. Подходящи кандидати са студентите от специалност Компютърни системи и технологии.

Целият курс отнема 90 дни и се провежда изцяло онлайн. Лекциите са в понеделник, сряда и петък от 18:00 до 21:00 часа. Практическите лаборатории са във вторник и четвъртък в същите часове. Можете да кандидатствате за място в академията до края на годината. Курсът ще започне в началото на 2023 година. Повече информация за програмата и как да кандидатствате можете да откриете тук: DevOps академия.