Engineering of the AI Trajectory-from Eliza to ChatGPT | Пленарен доклад на ТехСис 2024

На 13-тото издание на международната научна конференция „Техника, технологии и системи – ТехСис 2024„ пленарен доклад на тема „Engineering of the AI Trajectory-from Eliza to ChatGPT“ ще изнесе д-р Karamjit Gill от Великобритания. Конференцията ще се проведе от 16 до…

Read more

Резултати от проведени избори на ОС на ФЕА за мандат 2023-2027

На 14.11.2023 г. от 11:00 до 14:00 в зала 4425 ще се проведе кореспондентско гласуване за частични избори за попълване на квоти на хабилитирани и нехабилитирани преподаватели. На 9.11.23 г. се проведоха избори за Декан, членове на факултетния съвет, за…

Read more

Стипендии на Round Table 3 Plovdiv

Клуб Round Table 3 Plovdiv предоставя три университетски стипендии през 2022 г. за изявени студенти от висшите учебни заведения на територията на гр. Пловдив Стипендията „Димитър Атанасов“ – 3000 лв. и две допълнителни стипендии по 2000 лв. За кандидатстване и…

Read more

Семинар на тема „Равенство, Разнообразие и Приобщаване“

На 12.04.2022 г. от 9:30 ще се проведе семинар на тема „Равенство Разнообразие и Приобщаване„. Събитието ще се проведе онлайн. Линк за семинара: https://meet.google.com/igf-jkxy-kyd Програма 12.04.2022 г. 9:30 –Откриване на семинара 9:40-10:20- „Жени, пол и социални роли» с лектор доц.…

Read more

Достъп до над 130 000 е-книги на Taylor & Francis в ТУ-София

За периода 3 декември 2021 г.- 31 януари 2022 г. в ТУ-София е осигурен временен достъп до електронните книги на  издателство Taylor & Francis – един най-големите издатели на академични книги в света. Колекцията включва 138 000 заглавия публикувани до…

Read more

Success story: Scalefocus прави внедряване на ERP решението SAP S/4HANA STE за Агрия АД

Лекцията ще се проведе онлайн на 06.12.2021 от 10:00 до 11:30 часа. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTljZDkxODUtOGFiZS00YjE1LWI0MWUtY2RkMTM5YWU1MzZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22204cb148-e6fd-421f-825f-cabf6a4a4a55%22%2c%22Oid%22%3a%22b78222e8-1924-46be-be43-ca41153c196a%22%7d Специалистите ще споделят детайли за подходът при внедряване, съответстващ на сложните и специфични бизнес процеси на клиента.Ще бъде обяснено как новата SAP система спомага да се оптимизират бизнес процесите, да се повишат видимостта…

Read more

Лекция на тема: SAP Fiori потребителско изживяване

SAP Fiori е новото лице на SAP за неговите бизнес потребители на различни устройства, платформи и опции за внедряване. То осигурява оптимална използваемост и прости бизнес взаимодействия, както и  лекота на използване. Fiori не е просто нов потребителски интерфейс или…

Read more

Заедно за природата

https://fb.me/e/1djZVPC4g Пролет е! Прекрасен повод да запретнем ръкави и да покажем, че имаме отношение към природата и нейното запазване. Scalefocus застава рамо до рамо със студенти от Технически университет Пловдив и обявява отворена инициатива на открито, с която заедно ще…

Read more

Конкурс „Наградите на БАИТ“ за 2020 г.

Покана за участие в годишните награди на БАИТ: От името на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) отправяме покана към ръководените от вас учебни заведения, към вашите преподаватели, студенти и ученици да се включат в конкурса Наградите на БАИТ за…

Read more