Виртуален форум „Стажове“

Уважаеми студенти,

Поради отпадане на планирания форум „Стажове“, Факултетът по Електроника и Автоматика стартира инициатива за провеждането на виртуални срещи с фирмите. Първи се включват от ЕВН България, като срещата ще се проведе в четвъртък, 16 април от 16 часа на следния адрес: https://us04web.zoom.us/j/8012507999

Представяне на фирма АББ – възможности за стаж и кариера. Срещата ще се проведе във вторник, 28.04.2020 от 11:00ч на следния адрес: https://us02web.zoom.us/j/88627151058

Фирма „МОНДИ-Стамболийски“ представя възможностите за стаж и кариера. Срещата ще се проведе в четвъртък, 30.04.2020 от 13:30ч на следния адрес: https://us02web.zoom.us/j/82342467163