График на учебния процес за студентите от ОКС „Магистър“ за учебната 2023/2024 година

График на учебния процес за студентите от ОКС “Магистър” за учебната 2023/2024 година

 КСТЕТДПЕСАИУТ
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР    09 октомври 2023 г. – 20 януари 2024 г.
(продължителност 13 седмици)
Зимна изпитна сесия22 януари – 10 февруари 2024 г.
 (продължителност 3 седмици)
Зимна поправителна сесияПо два дни през месеците март, април и май
(продължителност 1 седмица)
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР12 февруари – 19 април 2024 г.
(продължителност 10 седмици)
12 февруари – 18 май 2024 г.
(продължителност 13 седмици)
Лятна изпитна сесия20 май – 07 юни 2024 г. 
(продължителност 3 седмици)
Лятна поправителна сесия  10 юни – 14 юни 2024 г. 
(продължителност 1 седмица)
ДИПЛОМНО ПРОЕКТИРАНЕ
Насочване към ръководител за дипломно проектиране;
Уточняване на темата и подготовка на задание за дипломно проектиране;
Начална работа по дипломния проект.
22 април – 21 юни 2024 г. (продължителност 8 седмици)12 февруари – 18 май 2024 г.09 октомври 2023 г. –  
18 май 2024 г.
Всички студенти трябва да се насочат към ръководител за дипломно проектиране и да имат оформено задание до  12 април 2024 г. , подписано от Ръководител катедра.
До 10 май 2024 г. официално утвърждаване на заданието от Декан. 
ЗАЩИТА  НА ДИПЛОМНА РАБОТА08 юли – 12 юли 2024 г.15 юли – 19 юли 2024 г.
Първа  поправителна  сесия
на  дипломна  защита  
30 септември –  04 октомври  2024 г.
Втора  поправителна  сесия
на  дипломна  защита
25 ноември – 29 ноември 2024 г.