График на учебния процес за студентите от IV курс за летен семестър на учебната 2023/2024 година

График на учебния процес за студентите от IV курс, ОКС “БАКАЛАВЪР” специалности  „КСТ” , „ЕТ“, „Е“, „АИУТ“ и „ИИ“ за летен семестър на учебната 2023/2024 година

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР05 февруари – 12 април 2024 г.
(продължителност 10 седмици)
Лятна изпитна сесия07 май 20 май 2024 г.  
(продължителност 2  седмици)
Лятна поправителна сесия27 май – 31 май  2024 г.  
(продължителност 1 седмица)
Насочване към ръководител за дипломно проектиране; 
Уточняване на темата и подготовка на задание за дипломно проектиране;
Начална работа по дипломния проект; 
Темите за дипломно проектиране се получават от обучаващата катедра.
До 05 април 2024 г. всички студенти трябва да се насочат към ръководител за дипломно проектиране и да имат оформено задание, подписано от Ръководител катедра.
ДИПЛОМНО ПРОЕКТИРАНЕ  
Основна работа по дипломния проект;
Оформяне на дипломната работа; 
Рецензиране и насочване  за защита.
27 май 12 юли 2024 г.
(продължителност 7 седмици)
До 17 май 2024 г.
официално утвърждаване на заданието от  Декан   
Преддипломна практика
(само за специалности КСТ и АИУТ):
за специалност КСТ – 2 седмици; 
за специалност АИУТ – 1 седмица.
ЗАЩИТА  НА ДИПЛОМНА РАБОТА15 юли – 19 юли 2024 г.
Първа  поправителна  сесия
на  дипломна  защита 
24 септември –  30 септември 2024 г.
Втора  поправителна  сесия
на  дипломна  защита
21 октомври – 25 октомври 2024 г.