ГРАФИК на учeбния процес за студентите от IV курс летен семестър

1. ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР: 07 февруари –02април 2022 г. (продължителност 8 седм.),

– Насочване към ръководител за дипломно проектиране

– Уточняване на темата и подготовка на задание за дипломно проектиране

– Начална работа по дипломния проект

– Темите за дипломно проектиране се получават от обучаващата катедра

– Всички студенти трябва да се насочат към ръководител за дипломно проектиране и да имат оформено задание до 02 април 2022 г.

2. РЕДОВНА СЕСИЯ: 04 април – 21 април 2022г. (продължителност 3 седм.)

3. ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ: 09 май – 14 май 2022 г. (продължителност 1 седм.)

– Приключване с изпити

– Официално утвърждаване на заданието / от Ръководител катедра и Декан / до 14 май 2021г.

4. ДИПЛОМНО ПРОЕКТИРАНЕ: 09 май – 25 юни 2022 г. (продължителност 7 седм.),

– Основна работа по дипломния проект

– Оформяне на дипломната работа

– Рецензиране и насочване за защита

5. ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (продължителност 1 седм.), 27 юни – 02 юли 2022 г.

6. първа Поправителна сесия на дипломна защита – 26 септември – 01 октомври 2022 г.

7. втора Поправителна сесия на дипломна защита – 24 октомври – 29 октомври 2022 г.