Достъп до над 130 000 е-книги на Taylor & Francis в ТУ-София

За периода 3 декември 2021 г.- 31 януари 2022 г. в ТУ-София е осигурен временен достъп до електронните книги на  издателство Taylor & Francis – един най-големите издатели на академични книги в света. Колекцията включва 138 000 заглавия публикувани до 2021 г. вкл. Колекцията е достъпна от собствената платформа на Taylor & Francis:

https://www.taylorfrancis.com

Taylor & Francis публикува повечето заглавия в областта на хуманитарните и социалните науки (история, икономика и финанси, право,образование) под логото на „Routledge“. Под другата запазена марка CRC Press се публикуват заглавия в областта на технологиите, медицината, математиката, околната среда, физиката, информатиката, инженерните и селскостопански науки.

Колекцията е достъпна в IP-то на ВУЗ-а (библиотека, учебни зали, лаборатории, кабинети). За тези от Вас, които нямат възможност да присъстват на територията на ТУ-София в конкретния период, моля проведете търсене на адрес: https://www.taylorfrancis.com и ми пишете на е-мейл: velina@tu-sofia.bg като уточните заглавие, автор на книга, DOI, за да получите книгата електронно на служебният си е-мейл.

Библиотечно-информационен център на ТУ-София

p.s. Информационни материали:

Кратко ръководство за работа с платформата в PDF формат.

Онлайн Help