За Факултета

Факултет “ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА” /ФЕА/  е основан през 1986 г.  

Във Факултета има 4 водещи катедри. Преподавателите са над 50, като около 50% са хабилитирани – професори и доценти, а от останалите нехабилитирани преподаватели повече от половината са със степен ”доктор”. 

В изминалите години, в резултат на труда, усилията и уменията на преподавателите, служителите, студентите и със съдействието на пловдивската индустрия, във факултета се създаде съвременна материална база, израснаха и се развиха високо квалифицирани преподаватели. Тези условия дават възможност факултетът да осигурява съвременно, качествено обучение на своите възпитаници – инженери-бакалаври и инженери-магистри, в едни от най-бързо развиващите се инженерни специалности от 3 професионални направления: 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика”, 5.3. „Компютърна и комуникационна техника” и 5.13. „Общо инженерство”, включващи специалности : 

– „Електротехника”;  

– „Дизайн и програмиране на електронни системи”;  

– „Автоматика, информационна и управляваща техника”

– „Компютърни системи и технологии”

– „Индустриална екология”

– „Индустриално инженерство” /на английски език/; 

Във ФЕА се обучават годишно в 2-те образователно-квалификационни степени – „Бакалавър” и „Магистър” общо около 1100 студенти и докторанти. 

Обучавани са и чуждестранни граждани от Турция, Гърция, Македония, Русия, Молдова, Ливан, Либия, Палестина, Сирия, Йемен, Йордания, Шри Ланка, Замбия, Нигерия, Китай и Монголия. 

ФЕА има изградени контакти и утвърдени партньорски взаимоотношения с редица фирми на регионално и на национално ниво, които са потребители на кадрите, обучавани и дипломирани във Факултета. 

ФЕА поддържа активни международни контакти с университети във Великобритания, Швеция, Чехия, Словакия, Франция, Гърция, Турция и др.  

Преподаватели от ФЕА посещават като лектори и изследователи тези университети, а студенти провеждат част от обучението си в тях в рамките на програма Сократ-Еразъм.