Преподаватели

 • доц. д-р инж. Антон Лечков – Ръководител Катедра
 • проф. д-р инж. Галидия Петрова
 • доц. д-р инж. Бойко Петров
 • доц. д-р инж. Боряна Пачеджиева
 • доц. д-р инж. Емил Динков
 • доц д-р инж. Иван Рачев
 • доц. д-р инж. Светослав Иванов
 • доц. д-р инж. Цветана Григорова – Щърбева
 • гл.ас. д-р инж. Георги Бонев
 • гл.ас. д-р инж. Иван Мараджиев
 • гл.ас. д-р инж. Илия Петров
 • гл.ас. д-р инж. Росен Божилов
 • инж. Мария Георгиева
 • доц. д-р инж. Катя Стефанова – хоноруван преподавател
 • гл.ас. инж. Бека Коен – хоноруван преподавател