Преподаватели

 • доц. д-р инж. Никола Георгиев – Ръководител Катедра
 • гл.ас. д-р инж. Василина Златанова, отг. по УД
 • доц. д-р инж. Станимир Стефанов, отг. по НД
 • доц. д-р инж. Васил Спасов
 • доц. д-р инж. Георги Ганев
 • доц. д-р инж. Маргарита Денева
 • доц. д-р инж. Иван Хаджиев
 • гл.ас. д-р инж. Васил Драмбалов
 • гл. ас. д-р инж. Николай Паунков
 • гл. ас. д-р инж.-физик Янка Иванова
 • Надя Траянова, технически секретар
 • доц. д-р инж. Диан Маламов – хоноруван преподавател