Ръководство и администрация

Деканат

Митко Шопов
доц. д-р инж.
декан

кабинет: 4251 2214
телефон: (+359 32) 659 560 (+359 32) 659 765 
e-mail: mshopov@tu-plovdiv.bg

Севил Ахмед
доц. д-р инж.
зам.-декан (УД)

кабинет: 4420
телефон: (+359 32) 659 585
e-mail: sevil.ahmed@tu-plovdiv.bg

Галидия Петрова
проф. д-р инж.
зам.-декан (НПД)

кабинет: 4245
телефон: (+359 32) 659 574
e-mail: gip@tu-plovdiv.bg


Ръководители катедри

Диляна Будакова
Рък. катедра КСТ

кабинет: 2406
телефон: (+359 32) 659 753
e-mail: dilyana_budakova@tu-plovdiv.bg

Цветана Григорова
Рък. катедра Електроника

кабинет: 1211
телефон: (+359 32) 659 711
e-mail: c_gr@tu-plovdiv.bg

Борислав Пенев
Рък. катедра СУ

кaбинет: 4315
телефон: (032) 659 530 
e-mail: bpenev@tu-plovdiv.bg

Станимир Стефанов
Рък. катедра Електротехника

кабинет: 4236
телефон: (+359 32) 659 512
e-mail: glasst@tu-plovdiv.bg


Студентска канцелария

Марина Христозова
Инспектор

кабинет: 4242
телефон: (+359 32) 659 564
e-mail: fea@tu-plovdiv.bg

Радка Станимирова
Инспектор

кабинет: 4242
телефон: (+359 32) 659 564
e-mail: fea@tu-plovdiv.bg


Деканска канцелария

Валентина Георгиева
Секретар

кабинет: 4242
телефон: (+359 32) 659 564
e-mail: fea@tu-plovdiv.bg