Зимна изпитна сесия

Със своя заповед № 214 от 25.01.2021 г. ректорът на ТУ – София нарежда зимната изпитна сесия за ОКС Бакалавър и ОКС Магистър да се проведе отдалечено в електронна среда, в съответствие с планирания график.

Поради въведената извънредна епидемиологична обстановка през лятната изпитна сесия ще бъдат предвидени допълнителни изпитни дати за дисциплините от зимния семестър.