Анкета нови студенти

Уважаеми първокурсници, 

Благодарим за доверието, че избрахте да станете студент във ФЕА на ТУ-София, филиал Пловдив. Надяваме се през следващите четири години да оправдаем доверието ви, като ви помогнем да придобиете знания, опит, да се реализирате в избраната от вас област и най-вече да прекарате пълноценно и приятно времето в унивеситета.

Бихме искали да ви помолим да попълните следната анкета, която ще ни помогне както да верифицираме вашите данни, така и да получим полезна информация за кандидат-студентската кампания.

Анкетата ще намерите на следния адрес: https://forms.gle/DXgcMsTe3PHYr33Z8 или директно като сканирате следния баркод