Защо да изберем обучение във ФЕА

Защо да изберем професионална реализация Инженер

Думата инженер произлиза от латинските корени ingeniare (измислям, изобретявам) и ingenium (интелигентност, умение)

Инженерството е приложение на науката и математиката за решаване на конкретни проблеми. Докато учените и изобретателите измислят иновации, инженерите са тези, които прилагат тези открития в реалния свят. Инженерството е част от STEM образованието, което има за цел да ангажира студентите с наука, технологии, инженерство и математика, но като дисциплина се практикува от хиляди години.

Защо да изберем ФЕА

  • Факултетът е част от структурата на ТУ – София. Това означава, че ще получите инженерна диплома от най-доброто и престижно висше техническо училище в България.
  • Обучението си ще проведете в гр. Пловдив – един от най-добрите и желани за живеене градове в България.
  • Ще получите отлични условия за професионална реализация – Пловдив и Тракия Икономическа зона привличат все повече български и международни компании. Факултетът работи в тясно сътрудничество с тях за осигуряване на разнообразни възможности за натрупване на практически опит още в процеса на обучение.

Във факултета се обучават студенти в три професионални направления:

Комуникационна и компютърна техника

Електротехника, електроника и автоматика

Общо инженерство

И в трите направления Технически Университет София е класиран на първо място в рейтинговата система на ВУ в България.