Защо да изберем обучение във ФЕА

Комуникационна и компютърна техника

В това професионално направление се обучават студенти по специалност Компютърни системи и технологии.

Реализация на завършилите в ПН ККТ (извадка от рейтинговата система на ВУ в България)

Среден месечен доход на завършилите в ПН ККТ (извадка от рейтинговата система на ВУ в България)