Защо да изберем обучение във ФЕА

Електротехника, електроника и автоматика

В това професионално направление се обучават студенти по следните специалности:

Електротехника

Автоматика, информационна и управляваща техника

Дизайн и програмиране на електронни системи

Реализация на завършилите в ПН ЕЕА (извадка от рейтинговата система на ВУ в България)

Среден месечен доход на завършилите в ПН ЕЕА (извадка от рейтинговата система на ВУ в България)