Защо да изберем обучение във ФЕА

Общо инженерство

В това професионално направление се обучават студенти по специалност Индустриално инженерство (на английски език)

Реализация на завършилите в ПН ОИ (извадка от рейтинговата система на ВУ в България)

Среден месечен доход на завършилите в ПН ОИ (извадка от рейтинговата система на ВУ в България)