Как се кандидатства

Състезателният бал на кандидат-студентите за всички специалности се образува като към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или информационни технологии се прибави една от следните оценки: 

 • от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по български език и литература, умножена по 2.5.
 • от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по математика, умножена по 3
 • от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по физика, умножена по 3
 • от тест по математика (предварителен или редовен), умножена по 3
 • Състезание “Заедно успяваме”, умножена по 3.

За специалност „Индустриално инженерство“ (на английски език) допълнително се изисква издържан конкурсен изпит по английски език или държавен зрелостен изпит по английски език или сертификат за владеене на езика.

Така получен, максималният състезателен бал е равен на 30.

Кандидат-студентите, явили се на предварителни конкурсни изпити, могат да се явяват и на редовните конкурсни изпити, както и да кандидатстват с оценка от зрелостен изпит (матура). 

За по-подробна информация, вижте:


Имайте предвид:

 • В балообразуването участва по-високата оценка, независимо дали е получена на предварителен или на редовния тест по математика.
 • Кандидат-студентите, явили се на предварителни конкурсни изпити, могат да се явяват и на редовните конкурсни изпити, както и да кандидатстват с оценка от зрелостен изпит (матура).
 • Кандидати, положили успешно предварителни конкурсни изпити, но не подали документи за кандидатстване, не са кандидат-студенти и не участват в класиранията.
 • Всеки кандидат заявява писмено, при подаване на документите, кои от матурите в дипломата за средно образование и кои от тестовете по математика, държани за Пловдив или Сливен да се признаят при образуване на състезателния бал.
 • Препоръчително е кандидат-студентите при попълване на заявлението за кандидатстване да посочват повече специалности, защото класирането се извършва:
  • по бал;
  • по реда на желаните (посочени) специалности (отляво надясно).
 • Кандидат-студентите не се класирани по специалности, които не са пожелани (дори и да имат необходимия бал за тях).