КОНКУРС ЗА МЕСТА ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ЕРАЗМУС за уч. 2022 / 2023

Факултет ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА на основание Двустранни договори между ТУ – София и партниращи Европейски Университети обявява места за мобилност (стипендии за подготовка на дипломна работа/докторска дисертация или семестриално обучение) на студенти от образователно-квалификационна степен BSc/МSc/PhD, както следва:

 1. Технически Университет Прага в Чехия

– за BSc/MSc / PhD – 1 бр., за срок от 3-4 месеца, с начало след 11.2022 до 09. 2023

– за MSc / PhD – 1 бр., за срок от 3-4 месеца, с начало след 11.2022 до 09. 2023

Pазмер на месечната субсидия: около 600 Евро

 1. Технологичен Университет Бърно в Чехия

Факултет по Електротехника и компютърни науки, Faculty of Electrical engineering and computer sciences,

Направления: Енергетика -0713, Електроника и автоматика -0714

– за BSc/MSc / PhD – 1 бр., за срок от 3-4 месеца, с начало след 11.2022 до 09. 2023

– за MSc / PhD – 1 бр., за срок от 3-4 месеца, с начало след 11.2022 до 09. 2023

Pазмер на месечната субсидия: около 600 Евро

3. Технологичен Университет Бърно в Чехия, Машинен Факултет,

Направления: Електроника и автоматика – 0714, Компютърни научи – 0611

– за BSc/MSc / PhD – 1 бр., за срок от 3-4 месеца, с начало след 11.2022 до 09. 2023

– за MSc / PhD – 1 бр., за срок от 3-4 месеца, с начало след 11.2022 до 09. 2023

Pазмер на месечната субсидия: около 600 Евро

4. AGH University of Science and Technology – PL KRAKOW02, Краков в Полша

Направления: Електроника и автоматика – 0714, Компютърни научи – 0611

Практика или Обучение

– за BSc/MSc / PhD – 1 бр., за срок от 3-4 месеца, с начало след 11.2022 до 09. 2023

– за MSc / PhD – 1 бр., за срок от 3-4 месеца, с начало след 11.2022 до 09. 2023

Pазмер на месечната субсидия: над 600 Евро

5. Практика в Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. Z o.o.) – Polish Branch, Краков в Полша, Направления Електроника и автоматика – 0714

Практика

– за BSc/MSc / PhD – 1 бр., за срок от 2-3 месеца, с начало след 11.2022 до 09. 2023

– за MSc / PhD – 1 бр., за срок от 2-3 месеца, с начало след 11.2022 до 09. 2023

Pазмер на месечната субсидия: над 600 Евро

CEEPUS програма

 1. CEEPUS | Kielce University of Technology

Изисквания към кандидатите:

 • Да са в процес на обучение на образователно-квалификационна степен: BSc/MSc /PhD;
 • Да имат успешно завършен първи курс и да са записани поне за втората година от следването си.
 • Да имат общ успех от следването до момента – не по-нисък от „добър“;
 • Владеещи английски език. Степента на владеене на езика се проверява с изпит.
 • Специални изисквания на приемащата институция: сертификат за владеене на работния език.

Кандидатите да подадат следните документи в канцеларията на факултет ФЕА или се свържат с координаторите на мобилностите в срок до 31.10.2022:

 • Молби за участие в конкурса, придружени с Академична справка
 • Уверение за студентско положение от канцеларията на факултета
 • Желаещите да бъдат освободени от езиков изпит – да представят копие от дипломата за завършена езикова гимназия, уверение от съответния езиков факултет на ТУ – София и/или международно признат сертификат.

Линк към пълната информация и документи за кандидатите:

Международна кредитна мобилност (КД 1) (tu-sofia.bg)