Конкурс за проекти към ФНИ по програма за двустранно сътрудничество БЪЛГАРИЯ – АВСТРИЯ 2020

Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно-техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на ФНИ, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите.

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за международно научно-техническо сътрудничество с оглед придобиване на нови знания, насърчаване на научния обмен между държавите и мобилността на учените, както и да се подпомага развитието на тесни връзки и сътрудничество между научни организации от Република България и съответната държава.

В КОНКУРСА ЩЕ БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ ПРОЕКТИ ВЪВ ВСИЧКИ НАУЧНИ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОБЩЕСТВЕНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ.

ПРОГНОЗНИЯТ ОБЩ БЮДЖЕТ Е 450 000 ЛВ., като общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект следва да бъде съобразен с допустимите разходи и да бъде с МАКСИМАЛНА СУМА ЗА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ПРОЕКТ – 40 000 ЛВ.

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Е ДО 17 ЧАСА НА 1 МАРТ 2021 Г. ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ КЪМ ФНИ.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ, ОФИЦИАЛНАТА ПОКАНА ЗА КОНКУРСА И БЛАНКИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАН ЩЕ ОТКРИЕТЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“: HTTPS://WWW.FNI.BG/?Q=NODE/1232 [1]