Конкурс за студенти „Най-добър младежки стартъп в България 2024“

Students Startups 2024

Уважаеми студенти, с удоволствие ви представяме един изключителен шанс да изявите своите предприемачески идеи и да допринесете за иновационния дух в България. От 15 януари 2024 г. стартира Национален конкурс „Най-добър младежки стартъп в България 2024“, инициатива, която цели да подкрепи и развие бизнес идеите на младите хора в нашата страна.

Конкурсът, който се провежда с активната подкрепа на Министерство на иновациите и растежа и 40 партньорски организации, цели да псотрои основите основите за нов финансов инструмент, който ще подпомага стартъпи, разработени от студенти и докторанти с участието на преподаватели. Вашите идеи могат да бъдат трансформирани в успешни бизнес начинания с помощта на нашата 11-седмична обучителна програма и менторство от опитни инвеститори и предприемачи.

Ако сте на възраст между 18 и 29 години и имате бизнес идея или вече развивате свой стартъп, не пропускайте възможността да кандидатствате до 15 март 2024 г. Подробности за критериите и процеса на кандидатстване можете да намерите на уебсайта на конкурса: https://www.startup-competition.fmfib.bg и впресъобщение от 15 януари 2024 г.: https://www.fmfib.bg/bg/news/265

Според последните проучвания, България заема водеща позиция в ЕС по отношение на предприемаческите нагласи сред младите хора. Това е възможност да се присъедините към редиците на тези иновативни младежи и да допринесете за още по-силното бъдеще на нашата страна.