Конкурс за студентска мобилност по ЕРАЗЪМ+ 2020–2021

Факултет ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА на основание Двустранни договори между ТУ –София и партниращи Европейски Университети обявява места за мобилност (стипендии за подготовка на дипломна работа/докторска дисертация или семестриално обучение) на студенти от образователно-квалификационна степен BSc/МSc/PhD, както следва:

 1. Технически Университет Прага в Чехия Направление Електроника и автоматика – 0714:
  1. за BSc/MSc/PhD-1 бр., за срок от 3-4 месеца, до 09.2021
  2. за MSc/PhD-1 бр., за срок от 3-4 месеца, до 09.2021
 2. Технологичен Университет Бърно в Чехия, Факултет по Електротехника и компютърни науки, Faculty of Electrical engineering and computer sciences, Направления: Енергетика – 0713, Електроника и автоматика -0714
  1. за BSc/MSc/PhD – 1 бр., за срок от 3-4 месеца, до 09.2021
  2. за MSc/PhD – 1 бр., за срок от 3-4 месеца, до 09. 2021
 3. Технологичен Университет Бърно в Чехия, Машинен Факултет, Направления: Електроника и автоматика -0714, Компютърни научи -0611
  1. за BSc/MSc/PhD – 1 бр., за срок от 3-4 месеца, до 09.2021
  2. за MSc/PhD – 1 бр., за срок от 3-4 месеца, до 09.2021

Pазмер на месечната субсидия: около 600 Евро

Изисквания към кандидатите:

 • Да са в процес на обучение на образователно-квалификационна степен: BSc/MSc / PhD;
 • Владеещи английски език. Степента на владеене на езика се проверява с изпит.
 • Специални изисквания на приемащата институция: сертификат за владеене на работния език (в някои случаи)
 • Според епидемичната обстановка необходими документи (резултати от тестове и/или сертификати) за влизане в приемащата страна

Кандидатите да подадат следните документи в канцеларията на факултет ФЕА в срок до 28.05.2021:

 • Молби за участие в конкурса, придружени с Академична справка
 • Уверение за студентско положение от канцеларията на факултета
 • Желаещите да бъдат освободени от езиков изпит – да представят копие от дипломата за завършена езикова гимназия, уверение от съответния езиков факултет на ТУ -София и/или международно признат сертификат

Важни връзки: http://oldweb.tu-sofia.bg/Erasmus/index.html

e-mail: altaneva@tu-plovdiv.bg