Конкурс за студентска мобилност по Erasmus+

Къде: Полското подразделение на Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. Z o.o.)

Кога: юни-август 2020 г. (2-3 месеца)

Изисквания към кандидатите:

  • Да са в процес на обучение (редовна/задочна форма) като бакалавър, магистър или докторант
  • Да владеят английски език (степента на владеене се проверява с изпит)

Кандидатсване: до 23.04.2020 г. в канцеларията на факултета (кабинет: 4242)

Необходими документи:

  • Заявление за кандидатсване
  • Академична справка
  • Удостоверение за студентско състояние

Контакти: