Летни практики (2-ри и 3-ти курс)

ЗА СТУДЕНТИТЕ от ІІ-ри и ІІІ-ти курс

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ СА ДЛЪЖНИ ДА ПРОВЕДАТ:

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА /за ІІ- курс/ или

СПЕЦИАЛИЗИРАЩА ПРАКТИКА /за ІІІ курс/

в периода 12.07.2021 – 23.07.2021г.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ, СТУДЕНТИТЕ ДА СЕ ОБЪРНАТ КЪМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ – КООРДИНАТОР НА ПРАКТИКАТА ЗА СЪОТВЕТНАТА СПЕЦИАЛНОСТ:

– ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ЕЛЕКТРОНИКА” – КАТЕДРА “Електроника” ПРЕПОДАВАТЕЛ-КООРДИНАТОР – гл.ас. Росен Божилов каб. 2315

– ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “КСТ” – КАТЕДРА “КСТ” ПРЕПОДАВАТЕЛ-КООРДИНАТОР – инж. Йордан Генов каб. 1229

– ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ЕЛЕКТРОТЕХНИКА” – КАТЕДРА “ЕЛ.ТЕХНИКА” ПРЕПОДАВАТЕЛИ-КООРДИНАТОР – гл.ас. Васил Драмбалов каб. 3327

– ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “А И У Т” – КАТЕДРА “СУ” ПРЕПОДАВАТЕЛ-КООРДИНАТОР – гл.ас.Васил Попов каб. 4319

– ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ ИИ” – КАТЕДРА “СУ” ПРЕПОДАВАТЕЛ-КООРДИНАТОР – гл.ас. Радослав Хрисчев каб.3118

Повече информация може да намерите и тук.