Лятната стажантска програма и стажантските позиции във фирма SANMINA

Повече информация за предлаганите летни стажове и стажантски позиции от фирма Санмина България ЕООД може да получите от следните документи:

За контакти:
Лице за контакт: Валентина Сеферинкина
– отдел „Човешки ресурси“
Тел.: 0882 388-235
e-mаil: valentina.seferinkina@sanmina.com
Лице за контакт: Росица Здравчева –
отдел „Човешки ресурси“
Тел.: 032 348 112
e-mаil: rositsa.zdravkova@sanmina.com