Лятно училище CEEPUS 2022

Факултет по електротехника, автоматика и компютърни науки към университет по технологии в Киелце, Полша организират лятно училище CEEPUS Summer School 2022. Могат да участват преподаватели, докторанти, магистри и бакалаври от факултета с лекции, семинари, презентации или други.

Период: 06-17 юни 2022 г.

За контакти: altaneva@tu-plovdiv.bg

Краен срок за подаване на заявление за участие: 31.01.2022 г.