Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост

Започна приемането на проектни предложения по нов конкурс за научни изследвания в ТУ – София:

  • Тема на конкурса: „Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост“
  • Продължителност на проектите: до 24 месеца;
  • Максимално финансиране за един проект: до 200 000 лв.

Правилата за участие в конкурса са обявени тук. Пълната документация, свързана с конкурса, е публикувана на вътрешната страница на ТУ – София (Начало » Научно-приложна дейност » Изследователски университет » Иновационни проекти).

Заявките за участие в конкурса се подават електронно:

Организацията и административното обслужване на конкурса са възложени на НИС при ТУ – София. По въпроси, свързани с конкурса, се обръщайте към заместник-ръководителите на НИС.