НАЦИД

Списък на лицата, определени за въвеждане на данни в НАЦИД:

  • Ралица Стойчева (rali@tu-sofia.bg)
  • Моника Симеонова (monika.simeonova@tu-sofia.bg)
  • Димитър Андреев (dimandreev@tu-sofia.bg)
  • Хайрабет Агопов (hagopov@tu-sofia.bg)