Промяна в академичния календар!

Съгласно решение на извънреден Академичен съвет, проведен  на 15.04.2020 г. /Протокол № 4/ се взеха следните решения:

За ОКС „бакалавър“:

 1. Седмицата от 30.03.2020 г. до 05.04.2020 г. се счита за 6-та.
 2. Дните от 21.04 до 24.04.2020 г. вкл. са учебни с отдалечена форма на обучение и се води 9-та седмица.
 3. Летният семестър се удължава с 1 седмица от 01.06 до 06.06; лятната изпитна сесия е от 08.06 до 27.06; годишната поправителна сесия е от 29.06 до 04.07.
 4. Факултетите изготвят допълнителен график за абсолвенти – 8 семестър редовно обучение (бакалаври), съобразно направените промени, посочени в т. 3.
  1. Продължителност: 10 февруари – 02 май 2020 г.
   • Всички студенти трябва да се насочат към ръководител и да имат оформено задание до 09 май 2020 г.
  2. Дипломно проектиране: 4 май – 20 юни 2020 г.
  3. Редовна сесия: 22 юни – 04 юли 2020 г.
  4. Поправителна сесия: 06 юли – 11 юли 2020 г.
  5. Защита на дипломна работа: 13 юли – 18 юли 2020 г.
  6. Първа поправителна сесия: 28 септември – 03 октомври 2020 г.
  7. Втора поправителна сесия: 02 ноември – 07 ноември 2020 г.

За ОКС „магистър“:

 1. Седмицата от 30.03.2020 г. до 05.04.2020 г. се счита за 4-та.
 2. Дните от 21.04-24.04.2020 г. вкл. са учебни с отдалечена форма на обучение и се води 7-а седмица.
 3. Летният семестър се удължава с 1 седмица от 15.06 до 20.06, лятната изпитна сесия е от 22.06 до 11.07.
 4. Факултетите изготвят допълнителен график за абсолвенти – 3-ти семестър редовно обучение (магистри), съобразно направените промени, посочени в т. 3.