Резултати от проведени избори на ОС на ФЕА за мандат 2023-2027

На 14.11.2023 г. от 11:00 до 14:00 в зала 4425 ще се проведе кореспондентско гласуване за частични избори за попълване на квоти на хабилитирани и нехабилитирани преподаватели.

На 9.11.23 г. се проведоха избори за Декан, членове на факултетния съвет, за предедател и заместик-председател на ОС за мандата 01.12.2023г. до 30.11.2027 г.

Общ списъчен състав на ОС на ФЕА: 68 члена

Редуциран състав: 68

Кворум : 46

Присъствали: 65

Гласували: 65

Избират: 33

След проведеното тайно гласуване се получиха следните резултати:

 • ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ФЕА
 • ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС

Брой гласували: 65

Звание, степен, фамилия, име и презимеДАНе подкрепям никогоНедействителни
1.доц. д-р Пачеджиева Боряна Костадинова5951
 • ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС
 • Брой гласували: 65
Звание, степен, фамилия, име и презимеДАНе подкрепям никогоНедействителни
1.доц. д-р Стефанов Станимир Благоев6230

За Ръководство на Общото събрание на ФЕА са избрани:

 1. Председател: доц. д-р Боряна Костадинова Пачеджиева
 2. Зам. председател: доц. д-р Станимир Благоев Стефанов
 • ИЗБОР НА ДЕКАН НА ФЕА

Брой гласували: 65

Звание, степен, фамилия, име и презимеДАНе подкрепям никогоНедействителни
1.доц. д-р Шопов Митко Петров5843

За Декан на ФЕА е избран: доц. д-р Митко Петров Шопов

 • ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ (ФС) НА ФЕА
 1. Хабилитирани преподаватели:

Брой гласували: 65

Звание, степен, фамилия, име и презимеДА
Избрани
1.доц. д-р Шопов Митко Петров50
2.доц. д-р Каканаков Николай Руменов48
3.доц. д-р Пачеджиева Боряна Костадинова46
4.проф. д-р Павлова Петя Емилова44
5.доц. д-р Григорова-Щърбева Цветана Григорова43
6.доц. д-р Хаджиев Иван Славчев43
7.проф. д-р Петрова Галидия Иванова42
8.доц. д-р Илчев Велко Иванов41
9.доц. д-р Атанасов Ивайло Николаев41
10.доц. д-р Ахмед-Шиева Севил Аптула40
11.доц. д-р Будакова Диляна Вълкова40
12.доц. д-р Шакев Никола Георгиев40
13.доц. д-р Костов Иван Йосифов39
14.доц. д-р Стефанов Станимир Благоев38
15.доц. д-р Танева Албена Милчева37
16.доц. д-р Георгиев Никола Петров36
17.доц. д-р Кутрянски Крум Петков34
18.доц. дн Пенев Борислав Георгиев33

Неизбрани
1.доц. д-р Костадинов Атанас Николов31
2.доц. д-р Денева Маргарита Ангелова27
3.доц. д-р Петров Бойко Баев27
4.доц. д-р Маринова Мария Пламенова25
 1. Нехабилитирани преподаватели:

Брой гласували: 65

Звание, степен, фамилия, име и презимеДА
Избрани
1.гл.ас. д-р Мараджиев Иван Петров34

Неизбрани
1.ст.пр. д-р Владимиров Даниел Владимиров32
2.гл.ас. д-р Янков Димитър Киров28
3.ас. Стойкова Стела Галинова26
4.гл.ас. д-р Арнаудов Спиридон Апостолов25
5.ас. Димитрова Ана Ангелова23
6.гл.ас. д-р Петрова Добринка Любомирова23
7.гл.ас. д-р Паунков Николай Димитров21
8.гл.ас. д-р Петров Илия Едуардов21
9.гл.ас. д-р Попов Васил Любенов19
10.ас. Пардо Емилия Хаим18
11.гл.ас. д-р Хрисчев Радослав Николов16
12.ст.пр. д-р Доганов Петър Иванов16
13.гл.ас. д-р Драмбалов Васил Стоилов15
14.ас. Велков Минчо Станиславов15
15.гл.ас. д-р Петрова-Димитрова Веселка Сашева14
16.ас. Василев Вельо Енев14
17.ас. Маджарова Катя Иванова13
18.ст.пр. Спасов Борис Любомиров13
19.ас. Янчев Иван Павлинов13
20.ас. Стоянов Тихомир Славов13
21.ас. Димитрова Иванка Димитрова12
22.ас. Фурнаджиев Радослав Стилиянов11
23.ас. Радев Христо Танев10
24.ас. Милушев Димитър Динков9
Не подкрепям никого1
Недейстителни3
 1. Докторанти и студенти

Брой гласували: 65

Фамилия, име и презимеДА

Избрани
1.студент Бабанова Мария Бориславова52
2.студент Дечев Марио Танев43

Резервна листа
1.студент Симов Дилян Галинов40

Неизбрани
1.студент Джакова Христиана Василева31
2.студент Кайрякова Кремена Огнянова31
3.студент Димитров Даниел Любомиров29
Не подкрепям никого2
Недействителни1

Листата за 2-ро гласуване, за допълване на квота „Хабилитирани преподаватели“ до 21, следва да включва неполучилите необходимия минимален брой от 33 гласа 4ма преподаватели.

Звание, степен, фамилия, име и презимеДА

Неизбрани
1.доц. д-р Костадинов Атанас Николов31
2.доц. д-р Денева Маргарита Ангелова27
3.доц. д-р Петров Бойко Баев27
4.доц. д-р Маринова Мария Пламенова25

Листата за 2-ро гласуване, за допълване на квота „Нехабилитирани преподаватели“ до 4, следва да включва неполучилите необходимия минимален брой от 33 гласа първите 6ма преподаватели, класирани по низходящ ред брой получени гласове.

Звание, степен, фамилия, име и презимеДА

Неизбрани
1.ст.пр. д-р Владимиров Даниел Владимиров32
2.гл.ас. д-р Янков Димитър Киров28
3.ас. Стойкова Стела Галинова26
4.гл.ас. д-р Арнаудов Спиридон Апостолов25
5.ас. Димитрова Ана Ангелова23
6.гл.ас. д-р Петрова Добринка Любомирова23