Стажантска програма на фирма „Айгер Инженеринг“

На 21.03.2022 г. /понеделник/ от 16 ч. в зала 4326 фирма „Айгер Инженеринг“ ще представи стажантската си програма и възможностите за кариерно развитие във фирмата.