Стипендии за студенти без родител/родители

Националната дарителска програма „С ТЕНИСКА НА БАЛА” и Български червен кръст (с партньорството на МОТО-ПФОЕ отпускат стипендии за студенти без родител/родители, завършили средното си образование през 2022 г. и приети във Висши училища в страната.

Критериите и документите за кандидатстване за стипендия ще намерите в Регламента,
публикуван в сайта www.steniskanabala.bg
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЕ ПОДАВАТ в СО на БЧК до 20.10.2022 г., с адрес: ПК 1407,София, бул. „Джеймс Баучер” No 76, ет. 3

За повече информация – тел. 02 8122822