Сътрудничество с бизнеса

Coming together is a beginning. 
Keeping together is progress. 
Working together is success.

Henry Ford

За нас сътрудничество с бизнеса е изключително важен приоритет. Изграждането на по-тесни връзки между бизнеса и академичните среди:

  • насърчава обмена и споделянето на информация относно нуждите от знания и умения
  • стимулира иновациите, предприемачеството и креативността
  • помага на завършилите студенти да придобият правилните умения и нагласи, необходими на пазара на труда, както и за собственото си личностно развитие

Тук ще откриете информация от фирмите, с които си сътрудничем (списъка не е пълен и непрекъснато ще се допълва)