Сътрудничество с бизнеса

ЕВН България

За компанията: Ние от EVN България сме част от семейството на EVN AG – австрийска компания с дългогодишен опит на европейските енергийни пазари. В България развиваме дейност в областите разпределение и продажба на електрическа енергия, топлоснабдяване за град Пловдив, търговия с енергия и въглеродни емисии в страната и Югоизточна Европа, както и развитие на проекти в сферата на възобновяемите източници.

EVN България и Факултетът по Електроника и Автоматика (ФЕА)

EVN България си партнира успешно с университета повече от 16 години, като през 2012 г. бе сключено първото официално споразумение за сътрудничество между двете организации. Компанията ни дава различни възможности за развитие на студентите, като предлага платени стажове в различните отдели на EVN още в периода на следването, както и възможност за работа на постоянен трудов договор веднага след завършването на университета.

В EVN България вярваме, че любознателността към науката, аналитичното мислене, както и свободата да изразяваш мнението си са качествата, които отварят врати. Ето защо държим на директната комуникация със студентите и организираме практически ориентирани посещения на наши обекти, в които те да могат да се запознаят от близо с най-съвременните технологии и иновативни методи, използвани в сферата на енергетиката. За периода 2012 – 2019 г. над 400 студенти от Технически университет – София, филиал Пловдив са преминали специализирани посещения на наши обекти като ТЕЦ Север, EVN Когенерация и подстанция Царацово.

Водени от стремежа си да бъдем по-близо до младите хора и техните потребности, както и да насърчим интерес и желание към придобиване на нови знания, дружеството ни инвестира в изграждането на ЕVN кът на територията на филиала на университета в Пловдив – място, където студентите могат в приятна и модерна обстановка да се срещат, да разговарят, да поработят заедно над свои проекти, да споделят мнения, идеи, информация, да сърфират или просто да разпуснат между лекциите.

EVN стажантска програма „Младежи с бъдеще“:

В EVN България вярваме, че успехът зависи от собствените ни действия, затова създадохме лятната стажантска програма „Младежи с бъдеще“ – възможност за студентите, но и за нашите сътрудници да бъдат в крак със съвременните потребности на пазара на труда. Стремим се да осигуряваме заетост, да подкрепяме трудолюбието, амбицията и таланта.

Динамичната среда, реалната практическа работа и подкрепата на личен ментор, която получават стажантите в EVN, дават възможност на студентите да развият интересите си и да се насочат към професията, която ще практикуват след завършване на образованието си. Обратната връзка, която получаваме от завършилите програмата, извежда като най-значима възможността да работиш по реални казуси в екип от професионалисти.

Над 50% от възпитаници на Технически университет – София, филиал Пловдив, преминали през стажантската ни програма, са вече част от компанията.

В рамките на програмата всеки стажант получава:

  • индивидуална програма за период от 3 месеца (юли – септември)
  • личен ментор
  • месечно възнаграждение
  • постоянна обратна връзка

Какво е чувството да се учиш от истински професионалисти, какви са предимствата на това да прилагаш наученото на практика и как продължава днес кариерното развитие на нашите EVN стажанти, можете да чуете лично от тях на сайта ни https://www.evn.bg/Home/Careers/University.aspx

Професия и възможни заемани длъжности в EVN дружеството след завършване на Технически университет – София, филиал Пловдив:

  • Диспечер
  • Електромонтьор-проектант
  • Инженер-топлоенергетик
  • Техник-механик
  • Програмист и др.

Каква е същността на работата, как организират деня си и с какво усещане се прибират у дома нашите колеги, можете да научите в секция „Един ден на нашите професионалисти“ на сайта ни https://www.evn.bg/Home/Careers.aspx

В EVN България знаем, че учението не приключва с университетската диплома, затова и подкрепяме сътрудниците ни в техните начинания. Наши колеги работят като хонорувани преподаватели в университета и поддържат постоянни връзки с реалния академичен живот.

Поддържането на контакт със студентите от технически специалности и връзката ни с университети винаги са били изключително важни за нас. Като дългогодишен партньор на Технически университет – София, филиал Пловдив, ние от EVN продължаваме да подкрепяме професионалното развитие на бъдещите професионалисти, както и церемониите по дипломиране, акредитациите по специалности, реализирането на технически конференции и модернизирането на материалната база на филиала.