Сътрудничество с бизнеса

Либхер България

 • Работим тясно с факултета по Електроника и автоматика от 2011 г.
 • Предлагаме различни форми за сътрудничество със студентите от ФЕА:
  • посещения на място във фирмата за запознаване с прилагането на най-модерните технологии
  • представяне на подходящи за специалността професии от опитни фирмени инженери
  • стажантски програми в реална работна с реда, със заплащане и трудов договор
  • теми за дипломно проектиране за студентите от стажантските програми
  • стипендиантска програма за студенти 3 и 4 курс или магистри, с много добра теоретична подготовка и които виждат своето развитие в промишлеността
  • летен стаж от 2 седмици за избрани студенти (след подбор) в уникалния фирмен учебен център. Запознаване с пневматика, електро-пневматика, основни принципи на металообработката, автоматизация и др.