Сътрудничество с бизнеса

АББ България

AББ e водеща световна технологична компания, която подкрепя трансформацията на обществото и индустрията, за да постигне едно
по-продуктивно и устойчиво бъдеще. С доказана история на постижения от над
130 години, успехът на АББ е воден от 105 000 талантливи служители в над 100 държави.
Работеща чрез четири основни бизнеса –  Електроснабдяване и електрообзавеждане, Автоматизация на процеси, Задвижване, Роботика и дискретна автоматизация – АББ България успешно взима участие в проекти за сградна автоматизация и подобряване на зарядната инфраструктура за електромобили в страната.

AББ е идеалното място, където да приложите наученото от Вас на практика и да започнете да трупате опит за една удовлетворяваща кариера. Ние предлагаме стипендии, стажантски програми, професионални обучения и работни позиции през летния сезон с продължителност от два месеца до две години. Търсим изключителни студенти, които да ни помогнат да се справим с
предизвикателствата, с които се сблъскваме днес, за да постигнем едно устойчиво и проспериращо бъдеще. Предизвикайте промяна, давайки своя принос в една култура, в която индивидуалните различия не само се приемат, но и се приветстват. Ако сте готови да дадете най-доброто от себе си, заповядайте при нас.

Наред с всички възможности за стажантски програми и обучения, чрез Фондацията Юрген Дорман АББ предоставя възможност и за стипендия на студенти с
инженерен профил. В България по стипендията на Фондация Юрген Дорман АББ си партнира с Технически университет – София и неговия филиал в Пловдив. Освен финансовата подкрепа, която стипендията осигурява, студентите получават достъп и до:

 • ментор от АББ през целия период на стипендията;
 • онлайн курс по английски език;
 • Международна среща на стипендиантите на АББ в Швейцария, която се провежда на всеки две години;
 • възможност за летен стаж в АББ.

Фирмата АББ работи с ФЕА от 7 години.

 • Предлагаме различни форми за сътрудничество със студентите от ФЕА:
  • посещения в обекти на фирмата, 
  • лекции извеждани от водещи наши специалисти, 
  • стажантски програми, теми за дипломно проектиране,
  • участие на компанията в различни мероприятия на ТУ София/Пловдив като награждаване на студенти за постигнати отлични резултати по време на обучението и др.
  • Договор с ТУ София/ Пловдив за стипендия Юрген Дорман предоставяна от АББ България.
  • Презентации пред студенти за кариерно развитие, стажове и работа в АББ.
 • През последните 7 години  повече от 30 студента за стаж и повече от една трета от тях остават при нас на позиции.