Техническият университет – София отменя присъствените учебни занятия от 10.03.2020 г. до 13.05.2020 г.

Обновена на 10.04.2020: присъствените учебни занаятия се отменят до 13.05.2020 г. включително.

На основание заповед на министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), както и във връзка с решение на Академичния съвет на Техническия университет – София от 09.03.2020 г., ректорът на университета проф. д-р инж. Иван Кралов нареди да се преустановят присъствените учебни занятия /вкл. в Технологичното училище по електронни системи в София и Професионалната гимназия по компютърни системи и технологии в гр. Правец/ считано от 10.03.2020 г. до 15.03.2020 г. включително, с изключение на вече насрочените държавни изпити, защити на дипломни работи и публични защити на дисертации, в случаите, когато е невъзможно да бъдат отложени. Пропуснатите занятия ще бъдат отработени след възобновяването им и актуализация на графика на учебния процес.

Преустановят се всички масови мероприятия, провеждани в ТУ-София, вкл. конференции, дискусии, публични лекции, представления, културни събития, спортни прояви, както и съвети и събрания на всички звена. Събитията, чието отлагане е невъзможно, се провеждат след писмено съгласуване с ректорското ръководство. Препоръчва се отлагането на планираните масови мероприятия за срок, не по-ранен от края на месец април.

Наред с това обаче продължава онлайн приемането на заявления за явяване на изпити в кандидатстудентските сесии.

Продължава кандидат-студентската кампания по обявения график, освен ако епидемиологичната ситуация и препоръките на Националния оперативен щаб не наложат промяна.

В заповедта на ректора се препоръчва 14-дневен карантинен период на всички завръщащи се от чужбина членове на академичния състав, служители, докторанти и студенти, както и на пристигащите от чужбина чуждестранни преподаватели, изследователи и студенти.