Успено завършен курс „Altium Designer Essentials Training“ за студенти от ФЕА

Студенти от ФЕА – общо 16 бакалаври и магистри от специалностите Дизайн и програмиране на електронни системи, Компютърни системи и технологии и Електроника завършиха успешно практическо обучение Altium Designer Essentials Training.

По време на обучението, студентите усвоиха практически умения за проектиране на печатни платки и техническа документация с най-популярния CAD продукт в електронната индустрия, за което получиха сертификати.

Курсът бе проведен от опитния инструктор Трой Хопкинс – Altium Designer от САЩ.

Технически университет – София, Филиал Пловдив включи в учебната си програма софтуера Altium, поради усиленото търсене на специалисти за работа с него.

Обучението е резултат от сътрудничеството между катедра „Електроника“ и фирма „Altium“, като през последната година беше осигурен софтуер и лицензи за обучение на студентите и преподавателите от Филиала с този СAD продукт.