ЕРАЗЪМ+

ФЕА поддържа активни международни контакти с университети във Великобритания, Швеция, Чехия, Словакия, Франция, Гърция, Турция и др.  

Преподаватели от ФЕА посещават като лектори и изследователи тези университети, а студенти провеждат част от обучението си в тях в рамките на програма Сократ-Еразъм.