Училище за енергетици – лятна стажантска програма

Електроенергиен системен оператор ЕАД е собственик на електропреносната мрежа на България и единствената компания, която осъществява управлението на електроенергийната система на страната.

АКО ВИЕ СТЕ

– студент в специалности в областта на електроенергетиката

имате завършен 2- ри курс на ОКС Бакалавър

– обучавате се в ОКС Магистър

– имате желание да затвърдите наученото и да придобиете нови знания

– искате да станете част от нашият екип ,

Изпратете :

– Заявление /по образец/

– CV и Мотивационно писмо

– Уверение за записан курс на обучение

Заявлението за кандидатстване може да намерите на сайта на ЕСО ЕАД

http://www.eso.bg/doc/?careers

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ

  • Платен летен стаж
  • Трудов договор
  • Възможност за кариерно развитие
  • Менторска подкрепа
  • Работа по реални проекти и задачи
  • Работа в екип от доказали се професионалисти
  • Възможност за участие в стипендиантска програма

Продължителност на стажа – от един до три месеца.

Период на провеждане – от 01.06 до 30.09. 2022 г.

Имате възможност да проведете своя стаж във всички експлоатационни райони на ЕСО, разположени на територията на цялата страна