Фонд „Научни изследвания” ще финансира над 160 нови научни проекти

Повече от 160 научни проекти на български учени ще бъдат финансирани от Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ). Те са от всички научни области и са на обща стойност над 21,5 млн. лв.

Общо 34 от проектите, за които ще бъдат отпуснати средства, са на млади учени и постдокторанти. Сред изследванията са теми, свързани с ефектите на комбинирано прилагане на антивирусни съединения срещу ентеровируси, със слабо изследвани катаклизмични системи в Млечния път и близките галактики и други.

Част от темите на останалите научни проекти са: нови математически модели за анализ на големи данни с приложения в медицината и епидемиологията; продължителност на имунната памет след имунизация срещу КОВИД-19; порести графен-базирани йерархични материали за опазване на околната среда; дигиталното разделение и социалните неравенства; изследване и приложение на алгоритми за машинно обучение при анализ и разработка на високо сигурен софтуер; комплексна оценка на генетични и екологични фактори, свързани със загубите на медоносни пчели в България; жените в българската литература; интердисциплинарни методи и средства за изследване на ръкописни паметници и други.

В конкурса за „Българска научна периодика – 2022 г.” ще бъдат подкрепени повече от 60 български научни издания, като проектите са на стойност над 418 000 лв.

В момента тече оценяването на проектните предложения по конкурса по Националната научна програма „Петър Берон и НИЕ“, по която ще бъдат финансирани проекти за 960 хил. лв., както и подаване на проектни предложения за програмата ВИХРЕН с годишен бюджет от 1,4 млн. лв.

Класирането за „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 год.“ можете да видите на адрес: https://www.fni.bg/?q=node/1358

Класирането за „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 год.“ – на адрес: https://www.fni.bg/?q=node/1359

Класирането за конкурс „Българска научна периодика – 2022 г.“ – на адрес: https://www.fni.bg/?q=node/1369

Всички резултати от вече приключилите конкурси, както и обявите за нови възможности за финансиране, можете да намерите на официалния сайт на

Фонд „Научни изследвания“: www.fni.bg.