Фонд „Научни изследвания“

Информация за ръководителите на научни проекти към ФНИ и тези, които възнамеряват да кандидатстват по новите конкурси.

Входящият номер на ТУ-София е No 100113/9 от 12.02.2020 г., който трябва да се посочва при подаване на проектни предложения.

Във връзка със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването във Фонд „Научни изследвания“ се въвеждат следните ограничения:

1. Временно да се преустанови достъпа на лица, които не са служители на Фонд „Научни изследвания“, до помещенията на Фонд „Научни изследвания“ в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239Б, ет.3-5, считано от 18.03.2020 год. до 13.04.2020 год.

2. Подаването на всякакъв вид документи да се извършва по електронен път (на адрес fni2012@mon.bg) или чрез пощенски или куриерски услуги.

3. Информация за входящи номера на подадените по реда на т. 2 документи може да бъде получена в 3 дневен срок от получаването на обявените на сайта телефони на деловодство или по електронна поща на fni2012@mon.bg.​ ​

Фонд „Научни изследвания“