3-та сесия на конкурс „Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/ интелектуална собственост“

На 01.11.2023 г. стартира 3-та сесия на конкурс „Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/ интелектуална собственост“ по Проект №: BG-RRP-2.004-0005-С01 „Подобряване на научноизследователския капацитет и качество за международна разпознаваемост и устойчивост на ТУ – София“, Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България. Правилата за участие в конкурса „Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/ интелектуална собственост“, както и бланката за участие в конкурса може да видите на посочения линк:

https://tu-sofia.bg/university/3114

Срокът за подаване на проектни предложения е 30.11.2023 г.