Лятната стажантска програма и стажантските позиции във фирма SANMINA

Повече информация за предлаганите летни стажове и стажантски позиции от фирма Санмина България ЕООД може да получите от следните документи: За контакти:Лице за контакт: Валентина Сеферинкина– отдел „Човешки ресурси“Тел.: 0882 388-235e-mаil: valentina.seferinkina@sanmina.comЛице за контакт: Росица Здравчева –отдел „Човешки ресурси“Тел.: 032 348 112e-mаil: rositsa.zdravkova@sanmina.com

Виртуална среща – Melexis Academy

В края на миналата година Мелексис България е обновила програмите за студенти и наскоро завършили в сферата на инженерните науки. Обновеният формат на програмите е обединен под шапката на Melexis Academy. Академията включва възможности за летни практики, наемане на младши специалисти без опит, както и по-дългосрочен…

Read more

Уебинар на тема Дигитални инструменти за управление на производството

В резултат на съвместното сътрудничество между специалност Индустриално инженерство и фирма Шнайдер се организира онлайн уебинар на тема Дигитални инструменти за управление на производството. Целта на уебинара е да представи инструментите за дигитална трансформация на бизнеса. Водещ ще бъде инж.…

Read more

Уебинар на тема Academy Presentation

В резултат на съвместно сътрудничество между специалност Индустриално инженерство и фирма Scalefocus се организира онлайн уебинар на тема Academy Presentation. Speaker: Krasimir Kostadinov, CTO Уебинара ще се проведе на 25.02.2022 (петък), от 10:00 до 11:00 в платформата MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZThmNTY1YjctOTM1Ni00NThiLWI0NDUtMTI4ZGRjMjZiNTgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22204cb148-e6fd-421f-825f-cabf6a4a4a55%22%2c%22Oid%22%3a%22035d09a8-0490-49f2-ab77-7a7a55b340b0%22%7d

ГРАФИК на учeбния процес за студентите от IV курс летен семестър

1. ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР: 07 февруари –02април 2022 г. (продължителност 8 седм.), – Насочване към ръководител за дипломно проектиране – Уточняване на темата и подготовка на задание за дипломно проектиране – Начална работа по дипломния проект – Темите за дипломно проектиране…

Read more

Лятно училище CEEPUS 2022

Факултет по електротехника, автоматика и компютърни науки към университет по технологии в Киелце, Полша организират лятно училище CEEPUS Summer School 2022. Могат да участват преподаватели, докторанти, магистри и бакалаври от факултета с лекции, семинари, презентации или други. Период: 06-17 юни…

Read more

Schneider Electric обявява второ издание на годишната си стажантска програма – Be smart. Start!

В Smart Factory в Пловдив стажантите ще се обучават в професии и компетенции на бъдещето Срокът за подаване на заявления е 31-ви януари 2022 г. Schneider Electric, лидер в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, обявява старта на кандидатстването…

Read more

Schneider Еlectric обявява Go Green 2022, глобален студентски конкурс

Schneider Electric, лидер в дигитализацията на енергийния мениджмънт и автоматизацията, заедно с глобалния си партньор AVEVA, обяви конкурса Go Green за студентски отбори от цял свят, вкл. и България. „Поканата към младите умове е да предложат дръзки идеи, които могат…

Read more

Schneider Еlectric отваря вратите на умната фабрика за студенти от цяла Югоизточна Европа

Умната фабрика на Schneider Electric край Пловдив ще бъде виртуално посетена от студенти от цяла Югоизточна Европа на 04.11. (четвъртък) 2021 г. от 15:00 до 16:00 ч. С това компанията привежда в изпълнение програмата си за устойчиво развитие в частта…

Read more