Покана за участие в конкурс по Програма CHIST-ERA

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по програма CHIST-ERA (http://www.chistera.eu/call-2019-announcement). Основните тематични области за предстоящия конкурс са: Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence (XAI) Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability (CES) Крайният срок за…

Read more

Програма на МОН „Млади учени и постдокторанти“

Целта на програмата e привличането, задържането и развитието на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, като се осигури качественото възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България.  Приоритетните направления за развитие на научни изследвания в България са залегнали в Националната…

Read more