Дни на отворените врати

Дни на отворените врати / Пътят към успешна кариера

На 21.10.2023 г. (събота) от 10:00 часа в Аулата на ТУ-София, филиал Пловдив (ул. Цанко Дюстабанов №25)

  • Специалност „Електротехника“
  • Специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“
  • Специалност „Индустриално инженерство“

На 28.10.2023 г. (събота) от 10:00 часа във II корпус (бул. Санкт Петербург №61)

  • Специалност „Компютърни системи и технологии“
  • Специалност „Дизайн и проектиране на електронни системи“