Състезание „Заедно успяваме“

Състезанието „Заедно успяваме“ е предвидено за ученици последна година от професионални гимназии, обучаващи се по специалности от трите професионални направления: Електротехника, електроника и автоматика, Електротехника и електроенергетика, Комуникационна и компютърна техника, но е отворено и за ученици последна година от други средни училища.

Състезанието включва теоретичен тест по изучаваните специализиращи дисциплини.

Предвидени са два теста (по един за двете професионални направления):

  • Електротехника, електроника и автоматика. Резултатите се признават при кандидатстване по специалностите:
    • Електротехника
    • Дизайн и програмиране на електронни системи
    • Автоматика, информационна и управляваща техника
  • Комуникационна и компютърна техника. Резултатите се признават при кандидатстване по специалностите:
    • Компютърни системи и технологии

Може да избирате дали да се явите само на един от тях или и на двата.

Продължителността на всеки тест е 60 минути.

Кога: 2022 (предстой да се уточни конкретната дата)

Къде: отдалечено (Moodle + MS Teams)

След регистрация ще ви бъде създаден акаунт (ще получите данни за достъп на указания при регистрацията имейл адрес)

Регистрирай се за състезанието

Класирането на участниците се извършва от жури.

Класиралите се на 1,2 и 3 място получават предметна награда.

Всички получили резултат над 60% получават грамота и възможност да използват оценката от състезанието при кандидатстване по съответната специалност (виж по-горе).

При кандидатсване използвате най-високата оценка, независимо дали е получена от състезанието, от кандидат-студентски изпит по математика или от матура.