Състезание „Заедно успяваме“

Състезанието „Заедно успяваме“ е предвидено за ученици последна година от професионални гимназии, обучаващи се по специалности от трите професионални направления: Електротехника, електроника и автоматика, Електротехника и електроенергетика, Комуникационна и компютърна техника, но е отворено и за ученици последна година от други средни училища.

Състезанието включва теоретичен тест по изучаваните специализиращи дисциплини.

Предвидени са два теста (по един за двете професионални направления):

Може да избирате дали да се явите само на един от тях или и на двата.

Продължителността на всеки тест е 60 минути.

Кога: 2024 (предстой да се уточнят конкретните дати в периода февруари-март)

Къде: II-ри корпус (бул. Санкт Петербург №63)

Класирането на участниците се извършва от жури.

Класиралите се на 1,2 и 3 място получават предметна награда.

Всички получили резултат над 60% получават грамота и възможност да използват оценката от състезанието при кандидатстване по съответната специалност.

При кандидатсване използвате най-високата оценка, независимо дали е получена от състезанието, от кандидат-студентски изпит по математика или от матура.

Партньор на състезанието е ПГЕЕ Пловдив.