Провеждане на изпити в ТУ-София

Със своя заповед № 4173 от 14.12.2020 г. Ректорът на Технически Университет – София регламентира правото на студентите да се явяват на изпит до 3 пъти по дадена дисциплина. При неуспешно трето явяване, всяко следващо явяване се заплаща /в размер на 30 лв/.

Повече информация относно заповедта на Ректора ще получите от канцеларията на ФЕА и https://tu-sofia.bg/kcfinder/upload/files/education_students_TU_Sofia.pdf.